Perhe, suku ja ystävät ovat tärkeitä
voimavaroja

Minulla on ollut onni, että perheeni on asunut lähellä isovanhempia ja veljeni
perhettä. Suvun kesken on ollut tukiverkko, jossa kaikkien vahvuuksia on
hyödynnetty ja jokaisen on ollut mahdollista saada tarvitsemaansa tukea.
Pienenä lapseni ja veljeni lapset olivat isovanhemmillaan “iltapäiväkerhossa” tai
muutenkin hoidossa. Kun isovanhemmat ikääntyivät, sukumme nuorimmat
huolehtivat vuorostaan heistä. Toinen isovanhemmista sai olla kotonaan
läheisten ympäröimänä viimeiseen hengenvetoon asti.

Ystävien tuki vaikeina hetkinä on kullan arvoista. Jokainen vuorotellen pääsee
jakamaan niin ilot kuin murheetkin. Itse en tule toimeen ilman ihania ystäviäni.
Yhdessä tekeminen ja toisten tukeminen parantavat kaikkien elämänlaatua.

Työntekeminen ja yrittäminen on
oltava kannattavaa

Työn tekemisen ja teettämisen pitää olla kannattavaa, koska ne luovat pohjan
hyvinvointivaltiolle. On oikeudenmukaista, että omasta työstä jää enemmän
käteen, oli sitten yrittäjä tai palkansaaja.

Mielestäni vastuullinen talous ei ole sitä, että nostetaan veroja, aina kun
tarvitaan lisää rahaa palveluihin. Verojen korotuksen pitää olla viimeinen keino
tasapainottaa taloutta. Parempi vaihtoehto on riittävän korkea työllisyystavoite.
Kannustinloukut tulee poistaa, eikä tukijärjestelmät saa olla este ottaa työtä
vastaan.

Suomen tuleva kilpailukyky ja työpaikat taataan parantamalla yrittäjien asemaa
sekä luomalla uusien maksujen ja rajoitusten sijaan edellytyksiä.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lasten hyvinvointiin vaikuttavat perheen sujuva arki, riittävät resurssit ja ammattitaitoinen henkilökunta varhaiskasvatuksessa sekä koulutuspalveluissa. Tärkeää on myös tukea perheitä haastavissa tilanteissa ja mahdollistaa varhainen puuttuminen sekä matalan kynnyksen palvelut.

Minusta on tärkeää, että kunnassa pystytään tukemaan perheiden arjen sujuvuutta. Arjen sujuvuutta lisäävät esim. varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden sujuvuus sekä perheiden mahdollisuus hoitaa asioitaan verkkopalvelujen ja digitaalisten palveluiden avulla.

Perheen hyvinvoinnin lisäksi lapsille ja nuorille on tärkeää, että varhaiskasvatuksessa ja koulussa pystytään luomaan turvallinen, välittävä ja lapsen/nuoren asioista kiinnostunut yhteisö. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus elää ympäristössä, jossa ei hyväksytä kiusaamista ja siihen puututaan välittömästi. Jokaisella lapsella on oikeus saada tarvitsemaansa apua ja tukea päivähoidossa ja koulussa.

Lapset ja nuoret tarvitsevat harrastuksia ja kunnan on tuettava kolmatta sektoria toteuttamaan harrastustoimintaa sekä mahdollistamaan tiloja harrastusten järjestämiseen.

Ikäihmisten hyvinvointi ja arvostus

Ikäihmisille täytyy antaa arvostusta. Monet ikäihmiset ovat aktiivisia toimijoita ja
kantavia voimia erilaisissa vapaaehtoistoiminnoissa. Harrastus- ja
virkistystoiminnassa sekä liikkumisessa tulee huomioida myös ikäihmisten
tarpeet. Tämä mahdollistaa ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona asumisen
pidempään. Ikäihmisille kuuluu mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen,
sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä uusien asioiden oppimiseen.

Kun ikäihmiset tarvitsevat sote-palveluita, niiden pitää olla helposti
saavutettavissa ja oikea-aikaisesti tavoittavissa.

Tärkeää on mahdollisuus asua turvallisessa ja tutussa ympäristössä, arjen
askareita touhuten ja saaden tarvittavaa tukea sekä sosiaalista kanssakäymistä.
Olen mukana edistämässä yhteisöllisen asumisen kehittämistä.

Uskon ihmisen mahdollisuuteen
huolehtia itsestään ja läheisistään

Yhteiskunnassa pitää antaa jokaiselle mahdollisuus huolehtia itsestään ja
läheisistään. Yhteiskunnan täytyy tarjota turvaverkko, joka on helposti saatavilla,
kun sitä tarvitaan.

Jos yritämme tarpeeksi ja kehitämme itseämme, pystymme toteuttamaan
unelmiamme sekä saavuttamaan hyvän elämän itsellemme ja läheisillemme.
Heikoimmassa asemassa olevat tarvitsevat kuitenkin yhteiskunnan täyden tuen.

Onnellisuus syntyy pienistä asioista ja
positiivinen ajattelu ruokkii hyvää oloa

Onnellisuutta syntyy arkisista asioista ja uskon, että positiivisuus on suuri
voimavara. Meidän on tärkeää tunnistaa omat vahvuutemme sekä muiden
vahvuudet ja uskoa niihin. Näin mahdollistuu kokemus hyvästä itsetunnosta ja
minä pystyvyydestä.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram