Virpi Räty

Perhe, suku ja ystävät ovat tärkeitä voimavaroja.

Minulla on ollut onni, että perheeni on asunut lähellä vanhempiani ja veljeni perhettä. Suvun kesken on tukiverkko, jossa kaikkien vahvuuksia on hyödynnetty ja jokaisen on mahdollista saada tarvitsemaansa tukea. Pienenä lapseni olivat mummolassa “iltapäiväkerhossa” tai muuten hoidossa. Nyt kun isovanhemmat ovat jo yli 80-vuotiaita, voimme tarjota heille koko suvun voimin vuorostamme apua.


Yhdessä tekeminen ja toisten tukeminen parantavat kaikkien elämänlaatua.

Vastuullinen talous

Vastuullinen talous on sitä, että kuntalaisten tarvitsemat palvelut tuotetaan tehokkaasti ja oikea-aikaisesti sekä hyödynnetään uusia innovaatioita. Kunnan viranhaltioiden ja Keusoten luottamushenkilöiden pitää käyttää omistajaohjausta sekä tehdä yhteistyötä Keusoten palveluiden taloudelliseen tuottamiseen. Kolmannen sektorin, kuten yhdistysten ja seuroja tuottamia palveluita ja toimintaa kannattaa hyödyntää kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämisessä.

Mielestäni vastuullinen talous ei ole sitä, että nostetaan veroja aina kun tarvitaan lisää rahaa palveluihin. Verojen korotuksen pitää olla viimeinen vaihtoehto tasapainottaa taloutta.

 

Vastuullinen talous tarkoittaa sitä, että Nurmijärvellä on kaavoitettuja ja myyntikuntoisia asuntotontteja tarjolla. Tärkeää on saada uusia kuntalaisia jakamaan investointikuluja.  Vastuullinen talous tarkoittaa myös sitä, että Nurmijärvellä mahdollistetaan niin uusien yritysten sijoittuminen kuntaa kuin olemassa olevien yritysten laajentuminenkin.

Kun hoidetaan vastuullisesti taloutta, pystyy Nurmijärven kunta tarjoamaan laadukkaita kuntalaisten tarvitsemia palveluita myös tulevaisuudessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lasten hyvinvointiin vaikuttavat perheen sujuva arki, riittävät resurssit ja ammattitaitoinen henkilökunta varhaiskasvatuksessa sekä koulutuspalveluissa. Tärkeää on myös tukea perheitä haastavissa tilanteissa ja mahdollistaa varhainen puuttuminen sekä matalan kynnyksen palvelut.

Minusta on tärkeää, että kunnassa pystytään tukemaan perheiden arjen sujuvuutta. Arjen sujuvuutta lisäävät esim. varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden sujuvuus sekä perheiden mahdollisuus hoitaa asioitaan verkkopalvelujen ja digitaalisten palveluiden avulla.


Perheen hyvinvoinnin lisäksi lapsille ja nuorille on tärkeää, että varhaiskasvatuksessa ja koulussa pystytään luomaan turvallinen, välittävä ja lapsen/nuoren asioista kiinnostunut yhteisö. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus elää ympäristössä, jossa ei hyväksytä kiusaamista ja siihen puututaan välittömästi. Jokaisella lapsella on oikeus saada tarvitsemaansa apua ja tukea päivähoidossa ja koulussa.

Lapset ja nuoret tarvitsevat harrastuksia ja kunnan on tuettava kolmatta sektoria toteuttamaan harrastustoimintaa sekä mahdollistamaan tiloja harrastusten järjestämiseen.

Sujuva arki

Jokainen tietää, että sujuva arki on kuntalaisten tärkein toive. Kuntalaisilla voi olla erilaisia tarpeita tai toiveita, mutta tarvittavat palvelut pitäisi olla helppo saavuttaa ja niiden tulisi olla monipuolisia. Sujuva arki vaikuttaa elämänlaatuun ja mahdollisuuksiin toteuttaa itseään.

Lapsiperheille pitää olla helppoa hoitaa asioistaan ilman jonottamista tai luukulta toiselle kiertämistä. Digitaaliset ja matalan kynnyksen palvelut ovat tärkeässä roolissa perheiden hyvinvointia ajatellen.

Ikäihmiset ovat aktiivisia toimijoita ja he ovat kantava voima erilaisissa vapaaehtoistoiminnoissa. Kunnassa pitää mahdollistaa erilaiset harrastus- ja virkistystoiminnat sekä liikkumisessa huomioida myös ikäihmisten tarpeet. Tämä mahdollistaa ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona asumisen pidempään. Kun ikäihmiset tarvitsevat sote-palveluita, niiden pitää olla helposti saavutettavissa ja oikea-aikaisesti tavoittavissa.

Yrittämisen mahdollistaminen Nurmijärvellä

Kannattaa nauttia arkisista asioista eikä olla onnellinen vain, kun tapahtuu suurta ja ihmeellistä. Haluan nähdä ympäristössä positiivisia puolia ja toteuttaa asioita positiivisesta näkökulmasta. On tärkeä jokaisen tunnistaa omat vahvuutensa ja uskoa niihin.  Jokaisen meidän vahvuutemme pitää tehdä näkyviksi ja hyödyntää elämässä. Näin mahdollistaa kaikille kokemus omasta erinomaisuudesta ja pystyvyydestä.

Ekologisuus on arkipäivän valintoja.

Jokainen meistä pystyy ennaltaehkäisemään ympäristön saastumista ja vaikuttamaan ympäristön tilaan omilla valinnoillaan. Kierrätys on jo arkipäivää, mutta tämä ei kuitenkaan enää riitä, vaan meidän täytyy myös miettiä muita valintojamme.

Ihmisillä pitää olla kuitenkin edelleen oikeus valita, käyttääkö joukkoliikennettä, vai ajaako omalla autolla. Nurmijärvellä monet tarvitsevat autoa työmatkoihin, asioiden hoitamiseen sekä harrastuksiin pääsemiseen. Kaikki eivät voi käyttää liikkumiseen pelkästään joukkoliikennettä, eikä autoilijoilta voi jatkuvasti rokottaa lisäkuluja, kuten tiemaksuja tai korkeampia polttoaineveroja. Autoa tarvitseville tulisi kepin sijasta tarjota myös porkkanaa. Yhteiskunnassa pitää mahdollistaa ekologisempaan autoiluun ja polttoaineisiin liittyvien teknologioiden kehittäminen ja käyttäminen.

Mielestäni joukkoliikennettä pitää kehittää vielä toimivammaksi ja yhä useammalle helpommaksi käyttää. Nurmijärven kunta on satsannut tähän mm. kilpailukykyisellä kuukausilipulla sekä reittien ja aikataulujen parannuksilla.

On merkittävää, mitä kaupasta ostat ja mistä ostat. Voimme omilla valinnoilla vaikuttaa mm. saastumiseen, kierrätettävyyteen sekä ruokatarvikkeiden puhtauteen. Itse suosin kotimaisia lähituotteita ja kiinnitän huomiota tuotteiden kierrätettävyyteen. Mottoni on hankinnoissa: enemmän laatua ja vähemmän määrää.  Olen lisännyt kotimaisten kasvisten syömistä, mutta mielestäni jokainen tekee päätökset omasta syömisestään eikä ruokailusta pidä tehdä vastakkainasettelua. Pakon sijaan tiedottamisella ja hinnoittelulla pystytään muuttamaan ruokailutottumuksia haluttuun suuntaan.

Minulla on pihallani kasvihuone ja suuret istutuslaatikot, joiden kasteluun rakensimme erikseen sadeveden talteenottojärjestelmän. Ruuan viljeleminen omalla pihalla on minulle rakas harrastus ja tapa poistaa stressiä. Kasvukauden aikana koko suku ja osa ystävistäkin saavat tuoretta lähiruokaa pihaltani. Viime vuosina olemme tehneet myös punaviiniä ja muita juomia omasta sadosta. Kyllä – Nurmijärvellä voi kasvattaa myös viinirypäleitä!

Onnellisuus syntyy pienistä asioista ja positiivinen ajattelu ruokkiin hyvää oloa

Kannattaa nauttia arkisista asioista eikä olla onnellinen vain, kun tapahtuu suurta ja ihmeellistä. Haluan nähdä asioissa positiivisia puolia ja toteuttaa asioista positiivisesta näkökulmasta. On tärkeä jokaisen tunnistaa omat vahvuutensa ja uskoa niihin.  Jokaisen meidän vahvuudet pitää tehdä näkyviksi ja hyödyntää elämässä. Näin mahdollistaa kaikille kokemus omasta erinomaisuudesta ja pystyvyydestä.