Mielipide: Keski-Uudenmaan kunnat vaativat sote-uudistuksen rahoitusmallin muuttamista

Lue artikkeli linkistä:

https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paakirjoitus-mielipide/3128782

Keusote ei lähtenyt Apottiin – "Näin pystytään tarjoamaan nurmijärveläisille palvelutason säilyminen ja kokonaistaloudellinen vaihtoehto"

Lue artikkeli linkistä:

https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paikalliset/1503809

Nurmijärvellä ilahduttiin terveysasemien säilymisestä – "Uudistuksia palveluntuottamisessa tulevaisuudessa toki tarvitaan"

Lue artikkeli linkistä:

https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paikalliset/1807757

Keusoten palveluverkkosuunnitelman ja tuottavuusohjelman vaikutukset

Keusoten hallitus päätti kesäkuussa tuottavuusohjelmasta ja palveluverkkosuunnitelmasta, joka menee vielä syksyllä Keusoten valtuuston päätettäväksi. Näillä kummallakin on onnistuessaan suuri merkitys kuntien talouteen. Kuntien talous ei kestä viime vuosien sote-menojen kustannuskehitystä. Muutosta palveluiden tuottamiseen on tehtävä — ylitykset eivät voi olla tulevaisuudessa yhtä suuria kuin esimerkiksi vuonna 2019. Sosiaali- ja terveysmenojen vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen on kasvanut, ja talouden tasapaino yleisesti kunnissa on heikentynyt. Näin on myös meillä Nurmijärvellä. Terveys- ja sosiaalimenot lisääntyvät entisestään muun muassa ikäihmisten määrän kasvamisesta, ilman rajuja toimenpiteitä palvelutuotannossa. Haasteena ovat myös jo tällä hetkellä henkilökunnan rekrytoinnit, eikä tähän ole ainakaan näillä näkymin tulossa muuta ratkaisua kuin palveluiden kehittäminen, sekä erilaisten uusien innovaatioiden hyödyntäminen.

Keusoten palveluverkkosuunnitelma on kehittynyt viikkojen aikana hallituksen hyväksymään muotoon. Keusoten valtuuston päätettävässä esityksessä ei enää lähdetä seinät edellä, vaan ensin kehitetään digitaalisia ja liikkuvia palveluita,  Vasta sen jälkeen lähdetään miettimään, pitääkö joku terveysasema Keusoten alueella lopettaa tarpeettomana. Nurmijärven kunnanhallitus otti kesäkuun kokouksessa kantaa Keusoten palveluverkkosuunnitelmaan: Sote-menot eivät voi jatkuvasti nousta. Ensin pitää kuitenkin laittaa palvelut kuntoon, ja vasta sitten voi alkaa miettimään palvelupisteiden vähentämistä. Kuntien kanssa täytyy myös keskustella asioista etukäteen. Kunnanhallituksen ohjauksesta esitin Keusoten hallituksessa, että palveluverkon säännöllisen arvioinnin lisäksi tulee käydä keskustelua kyseisen kunnan kanssa mahdollisista palveluverkkoon liittyvistä muutoksista. Tämä takaa, etteivät asiat tule yllätyksinä, ilmoitusasioina kuntaan, vaan palveluverkkoon liittyvistä asioista tiedetään hyvissä ajoin kunnissa ja niihin pystytään vaikuttamaan ja varautumaan.

Palveluverkon tavoitteena on kehittää muun muassa erityisryhmien yhteisöllistä asumista, ja ikäihmisille mahdollistetaan kotiin tuotavia monipuolisia palveluita. Keusoten ja HUS:in nurmijärveläiset  luottamushenkilöt tekivätkin jo tammikuussa kunnanvaltuustossa aloitteen uudenlaisista ratkaisuista ikäihmisten asumiseen, hyvinvointiin sekä toimintakykyyn. Palveluiden saatavuuden paranemista pyritään lisäämään digitaalisuuden laajemmalla käyttöönotolla, jolloin asiointi voi hoitua omasta kotoa käsin. Palveluverkon tavoitteena on myös lisätä liikkuvia palveluita. Tällainen voisi olla esim. hammashoitolan palvelut koululaisille. Palvelutason säilymisen sekä taloudellisuuden lisäksi palveluverkon uudistuksella on merkitystä osaavan henkilökunnan saatavuuden varmistamisessa. Palveluverkkosuunnitelman tarkoituksena on muuttaa tilojen käyttöä tehokkaammaksi, sekä keskittää asiakasohjausta nykyistä taloudellisemmaksi. Näillä toimilla on merkitystä tulevaisuuden palveluiden tarjoamiseen, mutta ne myös mahdollistavat tarvittavan palvelutason.

Sote-kustannukset kasvavat tällä hetkellä erikoissairaanhoidon johdolla, mutta tuottavuusohjelman tarkoituksena on leikata kustannusten kasvu pois. Tuottavuusohjelman tavoitteena on vuosien 2020- 2022 aikana saada säästöjä aikaiseksi noin 40 miljoonaa euroa. Tähän tavoitteeseen pyritään pääsemään palveluiden painopisteiden siirtämisellä raskaista palveluista kevyempiin palveluihin, sekä arvioimalla omaa tuotantoa ja ostopalveluiden käyttämistä.

Käytännössä muutettavia toimintatapoja ovat mm. seuraavat:

Tuottavuusohjelmassa on myös tärkeitä henkilöstöpolitiikkaan liittyviä kysymyksiä, kuten johtajuuden ja rekrytoinnin kehittäminen, sekä sairauspoissaolojen ja sijaiskustannusten vähentäminen. Nämä ovat kovia tavoitteita toiminnalle, joka ei ole ollut laskusuunnassa kuntien oman tuotannonkaan aikana. Toisaalta nyt ollaan sen ytimessä, miksi Nurmijärven kunta lähti mukaan Keusoteen. Leveämmillä hartioilla on suurempi mahdollisuus pienentää soteen liittyviä kustannuksia — yhdessä on mahdollisuus tuottaa sote-palveluita kustannustehokkaammin. Tuottavuusohjelmaa pitää kuitenkin seurata tiiviisti, ja Keusoten hallitus saakin asiasta raportin kuukausittain.

Keusoten palveluverkkoon tarvitaan uudistuksia ja kulujen hillitsemistä suhteessa verotuloihin sekä valtionosuuksiin. Nurmijärven kunnan pitää pystyä rahoittamaan myös muita palveluita, kuten tasokasta varhaiskasvatusta sekä koulutuspalveluita. Myös ennalta ehkäiseviä hyvinvointipalveluita kannattaa tuottaa, koska inhimillisyyden lisäksi varhainen puuttuminen tuottaa säästöjä, kun kuntalaiset eivät tarvitse raskaampia ja kalliimpia palveluita. Kunnan elinvoimaisuuden kannalta on olennaista kehittää mm. kunnallistekniikkaa ja pitää rakennukset hyvässä kunnossa sekä ajanmukaisina. Kuntalaiset tarvitsevat muitakin kuin Sote-palveluita. Näistä syistä sote-menojen vakauttaminen on erittäin tärkeää Nurmijärven kunnan kehittämiselle sekä kuntalaisten palvelutason ylläpitämiseksi myös tulevaisuudessa.

Tässä vaiheessa kukaan ei tiedä, miten käy 10 vuoden aikana Nurmijärven alueen terveysasemille; ovatko kaikki kolme terveysasemaa vielä tarpeellisia, vai hoidetaanko lääkärikäyntejä jatkossa enemmän kotisohvalta, kotiin vietävillä palveluilla tai liikkuvilla palveluilla. Tämä jää nähtäväksi, samoin kuin mitä mahdollisia sote-uudistuksia on tulossa maakuntauudistuksen osana. Sitä ennen pitää nurmijärveläisten luottamushenkilöiden huolehtia Keusotessa, että nurmijärveläisten näkökulmat tulevat esille ja tarpeet Keusotessa huomioidaan.

Virpi Räty 5.7.2020