Virpi Räty

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
3.3.2021
Keusoten Oy Apotiin Ab osakkaaksi liittyminen

Keusoten päättäjät ovat paljon vartioina kun äänestivät Keusoten Oy Apotti Ab osakkaaksi liittymisestä. Päätös ei ole helppo ja tietoa on joutunut hakemaan useasta eri paikasta kokonaiskuvan ja riskit kartoittamisen varmistamiseksi.  Mikä potilastietojärjestelmän  vaihtoehdoista on sopivin Keusotelle, jopa  tuleviksi vuosikymmeniksi? Mikään kolmesta vaihtoehdoista ei ole ehdottoman paras vaihtoehto, kaikissa on omat haasteensa. Näkemyksiemme mukaan on parasta […]

Lue lisää
3.3.2021
Lukiokoulutuksen tulevaisuus Nurmijärvellä

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelmasta on käyty paljon keskustelua. Varsinkin lukiokoulutuksen järjestämisestä sekä siihen liittyvistä ratkaisuista. Kuntalaiset ja luottamushenkilöt ovat ottaneet kantaa somessa, mielipidepalstoilla sekä adressien muodossa. Mielestäni tämä on parasta päätöksentekoa. Itse kannatan yhtä kunnallista lukiota eli keskitettyä lukiota Kirkonkylään. Olen pohtinut asiaa monelta kantilta sekä vaihtoehtojen vaikuttavuutta. Tärkeä näkökulma on opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat. Keskitetyssä lukiossa […]

Lue lisää
3.3.2021
Keusoten palveluverkkosuunnitelman ja tuottavuusohjelman vaikutukset

Keusoten hallitus päätti kesäkuussa tuottavuusohjelmasta ja palveluverkkosuunnitelmasta, joka menee vielä syksyllä Keusoten valtuuston päätettäväksi. Näillä kummallakin on onnistuessaan suuri merkitys kuntien talouteen. Kuntien talous ei kestä viime vuosien sote-menojen kustannuskehitystä. Muutosta palveluiden tuottamiseen on tehtävä — ylitykset eivät voi olla tulevaisuudessa yhtä suuria kuin esimerkiksi vuonna 2019. Sosiaali- ja terveysmenojen vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen on […]

Lue lisää
15.2.2021
Elinvoimainen Nurmijärvi: yritystontteja, työpaikkoja ja yrittämisen edellytyksiä

Kunnassamme on perusasiat kunnossa ja yrittäjien kanssa tehdään hyvää yhteistyötä. Elinkeinojohtajan ja viestinnän tiimit ovat saaneet uudistuksia aikaan paikallisten yrittäjien kanssa parin viimeisen vuoden aikana. Tehty työ tai Keuken työpanokset eivät kuitenkaan yksistään riitä, jos yksi tärkeä työväline puuttuu. Nurmijärvellä ei ole riittävästi yritystontteja, jotta pystytään edesauttamaan uusien yritysten sijoittumista kuntaan ja nurmijärveläisten yritysten mahdollisuutta […]

Lue lisää