Katkaistaan ikäihmisten yksinäisyyden kierre.

Kukaan meistä ei halua olla yksin. Pitkään jatkuneesta yksinäisyydestä voi olla seurauksena mm.
masentuneisuutta, mikään ei enää kiinnosta ja elämänilo on kadonnut. Voi tulla muistiongelmia.
”Yksinäisyyden kokemus myös vaikeuttaa kotona selviämistä ja lisää laitoshoidon tarvetta”

(https://www.elakeliitto.fi/tietoa/ikaantyneen-mielenterveys/ikaihmisten-yksinaisyys)

Ikäihmisten yksinäisyyden lieventämiseen ja hyvinvointiin pitää kiinnittää enemmän huomiota, koska mm. tehostettua palveluasumista pyritään vähentämään ja kotona asumista lisäämään.

1. Ikäihmisten mahdollisuus harrastaa ja tavata muita on taattava. Huolehditaan, että ikäihmisille
on tarjolla harrastus- liikkumis- ja virkistystoiminta. Näin ylläpidetään ikäihmisten toimintakykyä ja
mahdollistaa kotona tai yhteisöllisessä asumisessa asuminen pidempään.
2. Yhteisöllinen asuminen tehtävä nykyistä enemmän mahdolliseksi. Ikäihmisille pitää olla asumista
tai asumispalveluita, joita he itse toivovat. Yhteisöllisessä asumisessa on monta hyvää puolta.
Ikäihmiset tuntevat olonsa turvallisemmaksi, kun ympärillä on muita ja saavat apua tarvittaessa.
Palveluiden tuottaminen helpottuu, kun esim. Kotihoidossa ei tarvitse ajella välimatkoja.
3. Mahdollistetaan palveluiden hankkiminen palvelusetelin tai henkilökohtaisen budjetin avulla.
Ikäihmisten on saatava tarvittavat palvelut, vaikka hyvinvointialueet eivät niitä itse pysty
tuottamaan. Tällöin käytetään muita vaihtoehtoja palveluiden tarjoamiseen esim. yksityisen sektorin
palvelut palveluseteleiden avulla.
4. Mahdollistetaan ikäihmisten toimintakyvyn seurantaa ja avun tarpeen ennakointia
systemaattisesti.
Kehitetään toimintamallia, jossa huomioidaan palvelualueiden resurssien yhteiskäyttö,
ennaltaehkäisevän sosiaali- ja terveydenhuollon merkitys ja kustannustehokkuus palveluiden
järjestäminen.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram