Vastuullinen talous

 1. Huolehditaan vastuullisesta taloudenhoidosta. Aina ei voi ottaa uutta velkaa vaan on myös priorisoitava palvelutarpeet sekä mietittävä erilaisia tapoja toteuttaa tarpeellisia palveluita.
 2. Vastuullisesti hoidettu taloudenpito mahdollistaa tulevaisuudessakin tasokkaat palvelut kaikille.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin takaaminen

 1. Puututaan varhain matalalla kynnyksellä lasten ja nuorten sekä perheiden haasteisiin
 2. Psykologi- ja kuraattoripalvelut pitää järjestää lasten ja nuorten koululla lähipalveluna.
 3. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita tulee kehittää ja mahdollistettava pääsy aikaisemmin palveluiden piiriin esim. Terapiatakuu ja koulutetaan riittävästi henkilökuntaa.
 4. Konsultoiva psykiatrinen sairaanhoitaja kouluilla oppilaiden ja opettajien tukena.

Taataan laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut alueen asukkaille

 1. Hyvinvointialueen rahoitusta pitää muuttaa. Suunnitelmat hyvinvointialueen rahoituksesta ei tue nykyistä rahoituksen tarvetta Uudellamaalla.
 2. Ihmiset nopeammin jonoista hoitoon. On ihan sama, kuka palvelut tuottavat omana toimintana, yritys tai säätiö. Palvelun laadulla ja hinnalla on merkitystä.
 3. Suositaan ennaltaehkäiseviä palveluita. Ei korjata kalliisti
 4. Lähipalvelut turvattava. Lähipalvelu voi olla myös liikkuvapalvelua tai palvelusetelillä hankittua.
 5. Hyödynnetään uusia innovatiivisia ratkaisuja palveluiden kehittämisessä kuten tekoälyä ja digitaalisia palveluita.
 6. Perusterveydenhoito kuntoon. Erikoissairaanhoitoon menevät ylivuodot ovat huomattavasti kalliimpia kuin perusterveydenhoito.

Ikäihmisten palveluiden laadun takaaminen

 1. Ikäihmisille pitää tarjota heille sopivia palveluita ei sellaisia palvelumuotoja, joihin he eivät pysty ottamaan yhteyttä.
 2. Kotihoito pitää turvata
 3. Mahdollistetaan ikäihmisille olla itse valitsemassa asumis- ja hoivapalveluita palvelusetelin tai henkilökohtaista budjetin avulla.
 4. Kotiin tuotavat ikäihmisen toimintakykyä edistäviä ja arkea helpottavia palveluita.
 5. “Kunnossa kaiken ikää” - huolehditaan, että ikäihmisille erilainen harrastus- liikkumis- ja virkistystoiminta. Näin ylläpidetään ikäihmisten toimintakykyä ja mahdollistaa kotona tai yhteisöllisessä asumista pidempään.
 6. Tuetaan omaishoitajia heidän tärkeässä työssänsä sekä jaksamisessa.