Ratkaistaan työnteon esteiden sekä kannustinloukkujen kierre

Työntekemisen täytyy aina olla kannattavampaa kuin sosiaaliturvan varassa eläminen.

1. Aina pitää olla kannattavaa ottaa työtä vastaan. Sellaiset kannustinloukut pitää poistaa, jotka
vähentävät työntekemisen kannattavuutta. Osa-aikatyössä ovat haasteet suuremmat kuin
kokopäivätyössä. Tähän pitää saada muutosta aikaiseksi. Sosiaalietuuksien ja käteen jäävällä palkalla
pitää olla riittävän suuri ero, että työntekeminen kannattaa.
2. Ahkeraa opiskelijaa, joka tekee opiskeluaikana työtä ja saa vaaditut opintopisteet kasaan, ei pidä
rangaista. Opiskelijoiden asumistuki pitää ottaa tarkastelun kohteeksi sekä tukiin vaikuttava
työntekeminen.

3. Ansiosidonnaisuuden uudistaminen. Uudistuksia voi olla esim. ansiosidonnaisuuden
lyhentäminen ja porrastaminen. Ansiosidonnaisuuden laajentaminen koskemaan kaikkia.
4. Onko lisätyön tekeminen rankaisun arvoista? Mielestäni lisätyön tekemistä pitää kannustaa eikä
rangaista. Tällä hetkellä Suomessa paljon tekemätöntä työtä, joka odottaa tekijää. Työnteolla pitää
pystyä nostamaan elintasoa. Ahkeruudesta pitää olla hyötyä työntekijälle eikä haittaa verotuksen
lisääntymisen vuoksi.