Virpi Räty

Virpi Räty

kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, Keusoten hallituksen 2. varapuheenjohtaja

226

Mitä haluat Sote-palveluiltasi?

Ei ole yhdentekevää, ketä valitaan hyvinvointialueen valtuustoon. Hyvinvointialueella päätetään, miten ja missä sote-palvelut alueella tulevaisuudessa tuotetaan. Päätettävinä asioina tulee olemaan esim. missä sijaitsevat alueen palvelupisteet, mitä palveluita keskitetään, miten tuotetaan asiakaslähtöisiä ja laadukkaita palveluita tai mihin ikäihmiset sijoitetaan tehostettuun palveluasumiseen. Sinä päätät kuka pitää huolta sotepalveluistasi. Valitse minut kehittämään palveluita Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella. Tunnen alueemme haasteet ja olen motivoitunut sekä jämäkkä ajamaan alueen etuja.

Vastustin Sote-uudistusta, koska mielestäni Keski-Uudenmaan kunnat menettävät enemmän rahaa kuin mitä höytyvät hyvinvointialueesta. Itse olisin hoitanut rahoituksen kuntapohjaisella mallilla. En olisi siirtänyt verotuloja ensin valtiolle ja sieltä osaa taikaisin hyvinvointialueelle. Nyt on näin päätetty ja sen kanssa pitää elää ja pyrkiä mahdollisimman hyviin ratkaisuihin alueen asukkaiden palveluiden säilyttämiseksi niukemmilla resursseilla.

Virpi, alueesi osaava voimanainen

Olen 56-vuotias kolmen aikuisen lapsen äiti Nurmijärveltä. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja työskentelen konsultoivana erityisopettajana alakouluissa. Olen suorittanut myös opistotasoisen kaupallisen tutkinnon.

Minulla on vahva osaaminen kunnallisesta päätöksenteosta. Lisäksi kokemusta löytyy myös ylikunnallisista tehtävistä. Olen ollut reilun kolmen vuoden ajan Keusoten hallituksessa ja tällä hetkellä sen valtuustossa sekä henkilöstöjaostossa. Juuri tässä ajassa on tärkeä pohtia tulevaisuuden sotepalveluita ja miten saada niukat rahat riittämään palveluiden takaamiseen kuntalaisille. On tärkeää pystyä ratkaisemaan kokonaisuuksia eikä pieniä paloja, joiden yhteensovittaminen on vaikeaa pitkällä aikavälillä. Taloudellisesta niukkuudesta sekä henkilöstön vaikeasta rekrytoinnista huolimatta kuntalaiset tarvitsevat riittäviä ja helposti saavutettavia palveluita tarvittaessa. Matalan kynnyksen palvelut sekä varhainen puuttuminen tuovat mukanaan säästöjä myös tulevaisuudessa.

Henkilöstöjaosto on tärkeä osa Keusoten menestymistä. Henkilöstöjaostossa käsitellään mm.  henkilöstön saatavuutta ja jaksamista. Reilun kolmen vuoden ajan olen ollut mukana henkilöstöjaoston kehittämisessä. Uusina luottamustoimina minulla on varajäsenyydet HUS:in hallituksessa, että HUS Hyvinkään alueen lautakunnassa.

 Luottamustehtävien ansiosta olen sisällä soteasioissa. Työni kautta oppilashuollon tarpeet ja haasteet kuten kuraattoreiden ja psykologien työkentät ovat minulle tuttuja, kuten myös sosiaali- ja perhetyön sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden paineet.

Mielestäni hyvinvointialueen tärkein tehtävä on taata kaikille sen asukkaille laadukkaat ja kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Miten tähän päästään?

  • Palveluiden tuottaminen kokonaistaloudellisesti mm. puuttumalla asioihin mahdollisimman varhain.

  • Kehittämällä ja ottamalla uusia innovatiivisia ratkaisuja mukaan Sote-palveluiden tehostamiseen.
  • Varmistamalla, ettei uudet teknologiat ole hoidon esteenä.
  • Mahdollisuus päästä tarvittaessa lääkärin vastaanotolle virtuaalisen vastaanoton sijaan.
  • Mielenterveyspalveluiden helpompi saatavuus.

Aktiivisen kehittämisen ja hyvinvointialueen asukkaiden palveluiden puolesta, Virpi