Kunnassamme on perusasiat kunnossa ja yrittäjien kanssa tehdään hyvää yhteistyötä. Elinkeinojohtajan ja viestinnän tiimit ovat saaneet uudistuksia aikaan paikallisten yrittäjien kanssa parin viimeisen vuoden aikana. Tehty työ tai Keuken työpanokset eivät kuitenkaan yksistään riitä, jos yksi tärkeä työväline puuttuu. Nurmijärvellä ei ole riittävästi yritystontteja, jotta pystytään edesauttamaan uusien yritysten sijoittumista kuntaan ja nurmijärveläisten yritysten mahdollisuutta kasvaa tulevaisuudessa.

Kunnan kaavoitus sekä kunnallistekniikan rakentamisen edellytykset eli määrärahat ovat tärkeässä roolissa yritystonttien, työpaikkojen ja yrittämisen edellytysten luomisessa. Haasteena tai jopa tulppana uusien yritysten tulemiselle tai paikallisten yrittäjien kasvamiselle on ollut riittämätön yritystonttitarjonta Nurmijärvellä. Tähän pitää saada muutos. Kuntastrategiamme mukaan kunnassa “järjestetään riittävästi yritystontteja erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin”, mutta tämä asia ei ole edistynyt riittävästi tämän valtuustokauden aikana, varsinkaan eteläisen Nurmijärven alueella.  Onneksi Ilvevuori pohjoinen saadaan vähitellen avattua ja edes sen osalta mahdollistetaan uusien yrittäjien saaminen kuntaa, sekä nurmijärveläisten yritysten kasvupotentiaalin realisoituminen. Kunnan pitää pystyä nopeuttamaan ja parantaa joustavuutta tonttituotannossa.  Uusia alueita pitäisi olla suunnitteilla ja maa-alueita hankkia hyvissä ajoin. Kaavoituksen tulisi olla etupainotteista, vaikka kunnallistekniikka rakennettaisiinkin myöhemmin. Yksityisiä maanomistajia ei pidä sulkea pois, jos heiltä löytyy tarjolle hyviä yritystontteja. Rajamäkeen tuleekin muun kuin kunnan yritystontteja myyntiin. Tätä pitää edistää myös muualla kunnan alueella.

Nurmijärven kuntastrategiaan on kirjattu, että “toteutamme hankintoja avoimesti siten, että yritykset ja muut yhteisöt voivat osallistua niiden valmisteluvaiheeseen”. Yrittäjien barometrin (1/2020) mukaan Nurmijärven kunnan hankintapolitiikan onnistuminen on alle alueen sekä koko maan keskiarvon. Kilpailutus sekä informaation kulku kilpailutuksista paikallisille yrittäjille kaipaa vielä kehittämistä. Nämä kannattaa ottaa seuraavaan kuntastrategiaan yhdeksi tavoitteeksi. Joissakin kunnissa on onnistuttu jakamaan kilpailutukset pienempiin osiin, jolloin useammalla paikallisella yrittäjällä on mahdollisuus jättää tarjous tai oman kunnan yrittäjiä tekemään yhteisiä tarjouksia.

Kunnan markkinointi on mennyt monta askelta positiiviseen suuntaan, kun arvioidaan Nurmijärven kunnan yrittäjien saamaa näkyvyyttä kunnan markkinoinnin kautta. Tästä esimerkkeinä voisi mainita Nurmijärveltä-tunnus sekä “Nurmijärvi Shop Up Days” -tapahtuma sekä “Joulu Nurmijärveltä” -kampanja.  Tätä paikallista yrittäjyyttä on niin kunnanjohtaja kuin viestintätiimi tuonut hyvin esiin viime vuoden aikana. Olen myös itse osallistunut tähän kampanjointiin ja Facebookissa viestitellyt käyttämistäni paikallisista palveluista.  

Nurmijärven tulevaa kuntastrategiaa tehtäessä, päättäjien pitää miettiä - minkälainen on yrittäjämyönteinen Nurmijärven kunta?  Suomen Yrittäjien mukaan yrittämisen olosuhteita parantavat - “yrittäjämyönteiset päätökset, yrittäjien kuuleminen ja elinvoiman edistäminen”   Näihin meidän Nurmijärvellämmekin pitää panostaa tulevaisuudessa aikaisempaa enemmän.  Verotulojen ja valtionosuuksien heikentyminen suhteessa kuluihin viimeisen kymmenen vuoden aikana haastaa kuntataloutta. Yritysten tuottamilla työpaikkaomavaraisuudella, verotuloilla ja elinvoimaisuudella on suurempi merkitys kunnan tasapainoiseen talouteen, kun aikaisemmin.

*Lähteet:

https://www.nurmijarvi.fi/wp-content/uploads/2019/11/Nurmij%C3%A4rvi-positiivinen-ilmi%C3%B6-kuntastrategia-2018-2025.pdf

https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/kuntabarometri2020_uusimaa_nurmijarvi.pdf

https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/sy_kuntavaaliohjelma_2021.pdf.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram