Nurmijärven palveluverkkosuunnitelmasta on käyty paljon keskustelua. Varsinkin lukiokoulutuksen järjestämisestä sekä siihen liittyvistä ratkaisuista. Kuntalaiset ja luottamushenkilöt ovat ottaneet kantaa somessa, mielipidepalstoilla sekä adressien muodossa. Mielestäni tämä on parasta päätöksentekoa.

Itse kannatan yhtä kunnallista lukiota eli keskitettyä lukiota Kirkonkylään. Olen pohtinut asiaa monelta kantilta sekä vaihtoehtojen vaikuttavuutta. Tärkeä näkökulma on opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat. Keskitetyssä lukiossa pystytään järjestämään opetusta joustavammin, uudistamaan lukiokoulutusta sekä mahdollistaa oppilaille laajempi kurssitarjonta. Rajamäen ja Kirkonkylän lukiot ovat pärjänneet lukijoiden ranking-listoilla hyvin. Kuinka paljon enemmän pystytään tarjoamaan keskitetyssä lukiossa, kun opettajat pystyvät hyödyntämään osaamistaan yhteistyössä kokonaisvaltaisemmin?

Keskitetyssä lukiossa pystytään paremmin kohdentamaan erityisopetuksen, kuraattoreiden sekä psykologien resursseja, kun he ovat päivittäin läsnä koulun arjessa. Opetuksessa pystytään hyödyntämään tarvittavia tarvikkeita ja välineitä laajemmin, kun ei ole kahta pistettä.

TOINEN tärkeä asia on taloudellinen näkökulma. Mielestäni keskitetyssä ratkaisussa pienemmällä rahalla saadaan enemmän opetusta eli kurssitarjontaa. Siitä pystytään säästämään vuosittain sivistyksen toimialan muihin kohteisiin noin 125 000 euroa.

Investointien rahoittamisen näkökulmasta ei mielestäni ole suurta eroa keskitetyllä tai jaetulla lukiolla. Loppumetreillä selvisi, että Nurmijärven Yhteiskoulun tiloihin joudutaan investoimaan 15,5 milj. euroa vielä tällä vuosikymmenellä.

Mielestäni on turhaa rakentaa ylimääräisiä tiloja, vaan tilat tehdään jokaiseen taajamaan tarpeiden ja kokonaistaloudellisuutta silmällä pitäen. Oman näkemykseni mukaan paras ratkaisu taloudellisesti on, että Nurmijärven Yhteiskoulun purettattavien tilojen tilalle rakennettaan uudet tilat lukion tarpeisiin sekä liikuntasali.

KOLMANTENA tärkeänä asiana on lukio-opetuksen saavutettavuus. Kirkonkylä on keskeisellä paikalla ja tästä sijainnista höytyvät koko kunnan alueen lukioon hakeutuvat oppilaat. Keskiarvot Arkadian lukioon pääsyyn ovat nousseet ja Kirkonkylälle joudutaan vähentämään lukion aloituspaikkoja, koska tilat eivät anna myöden isommalle oppilasmäärälle.

Itselläni on huoli nuoristen opiskelemaan pääsemisestä, koska nykyisellä lukio-opetuksen järjestämistavalla, nuoria jää ilman opiskelupaikkaa Nurmijärvellä.

Palveluverkon kehittäminen on ollut prosessi, jonka ensimmäinen näytös päättyy 16.12, kun valtuusto päättää palveluverkosta. Tämä jälkeen alkaa toinen näytös, jossa toteutetaan valtuuston päättämistä asioista.

Virpi Räty 12.12.2020

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram