Kaavoitus ja ympäristö

Kommentti puheenvuoro, etteivät kaikki halua asua Kehä I:n sisäpuolella

https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/1200229

Talkooperinne elää Mäntysalossa

https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paikalliset/2334302

11/2019 aloite Tarleena Takalo-Eskolan kanssa

Nurmijärveläisten lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen ympäristötalkoisiin ja Nuuka-ohjelmaan

Sivistystoimi ja tilakeskus miettivät ympäristötalkoisiin ja käyttömenojen säästämiseen järjestelmää, joka motivoi lapsia ja nuoria osallistumaan talkoisiin.

3/2019 Asemakaavoituksen sujuvoittaminen

Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite: Esitetään kunnan asemakaavoituksen sujuvoittamista, jolloin olisi mahdollista hyödyntää enemmän ns. nopeutettua asemakaavoitus-prosessia.

6/2012 Klaukkalan liikenneturvallisuuden parantaminen

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää aloitteessaan Klaukkalan liikenneturvallisuuden parantamista.

9/2011

Esittää aloitteessaan, että Nurmijärven kunta valmistelee suunnitelman työssäkävijöiden joukkoliikenteen kehittämiseksi syksyn budjettivaltuustoon mennessä.

Ohikulkutie

Kuntalaisaloite Klaukkalan ohikulutie vaihtoehdon VE2B puolesta 6/2012. toinen kuntalaisaloite 10/2009. Olin tekemässä tätä aloitetta ja valitettavasti minut äänestettiin jääviksi valtuuston kokouksessa, joten en voinut edes pitää puhetta ja yrittänyt puhua järkeä. Olen ehdottomasti ohikulkutie kannalla, mutta mielestäni sen pitäisi kulkea kauempaa laajempaa asutusta. Mielestäni tämä linjaus, joka menee lähempänä asutusta rajoittaa Klaukkalan laajenemista, heikentää lähialueen asukkaiden asumismukavuutta sekä nykyiset suunnitelmat eivät ole toimivia. Myös hinta on noussut lähelle kauempaa linjausta, jossa oli laskettu mielestäni turhiakin kustannuksia.

Me allekirjoittaneet kannatamme Klaukkalan ohikulkutiehankkeen pikaista edistämistä ja vetoamme kuntapäättäjiin, että yleissuunnitelmassa valittaisiin vaihtoehto VE 2B, jolla on paikallisen asutuksen ylivoimainen kannatus toiseen vaihtoehtoon nähden.

Eteläisempi vaihtoehto VE 1 halkoisi Mäntysalo-Ripatti alueen yhdysrakennetta, vaikuttaisi asukkaiden asumisviihtyvyyteen ja terveyteen saaste- ja meluhaittojen myötä, heikentäisi ulkoilumahdollisuuksia ja toisi

ison valtatien keskelle Klaukkalan kehittyviä asuinalueita.

Pohjoisempi vaihtoehto VE 2B sen sijaan kiertää asutuksen kauempaa ja aiheuttaisi huomattavasti vähemmän välittömiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin.

Allekirjoittaneet kuntalaiset olemme sitä mieltä, että ohikulkutien linjaus tulee suunnitella Ripatin pohjoispuolelta eikä suure asuinalueen vierestä

Klaukkalantien ympyrä

Olen ollut aktiivinen Klaukkalantien ympyrään liittyvissä liikenneturvallisuus ratkaisun osalta reilun 10 vuotta. Nyt olemme päässeet muutaman vuoden ajamaan liikenneympyrässä ja todenneet sen hyväksi. Ympyröiden saaminen Klaukkalaan on ollut takkuista ja onneksi saatiin tämä yksi valmiiksi kunnan toimesta.  Luottamusmiehet eivät antaneet ympyräasiassa periksi vaan ajoimme asiaa eteenpäin hyvillä ehdotuksilla sekä päätöksillä. Tästä on hyvä jatkaa ympyröiden saamista jatkossakin Klaukkalaan.

Kevyenliikenteenväylät

Mielestäni kevyenliikenteenväylien saaminen Nurmijärvelle on melkein farssi. Niitä ovat kuntalaiset halunneet, poliitikot ajaneet ja kunta ollut maksumiehenä melkein järjestään. Silti emme ole niitä vain kuntaan saaneet. Klaukkalaan taisteltiin pitkään tarpeellisia kevyenliikenteenväylien saamiseksi ja siinäkin rahaa siirrettiin muista säästyneitä toiminnoista Harjulaan menevään kevyenliikenteenväylään. Kuntaan saatiin vihdoinkin Nurmijärvi - Rajamäki kevyenliikenteen väylä kuntoon ja nyt on aika saada Klaukkalasta Perttulaan suuntaan kevyenliikenneväylä alkuun. Kevyenliikenteenväylät ovat liikkumisen turvallisuuden ja helpottamisen lisäksi liikuntapaikkoja sekä saattavat säästää kunnan koulukuljetuksiin tarvittavia määrärahoja.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram