Katkaistaan eri alojen henkilöstöpulan kierre.

Tällä hetkellä monella alalla on työvoimapula. Toisaalta meillä on työttömien
työnhakijoiden osuus työvoimasta 9,1 prosenttia (8/2022 TEM). Yksi olennainen
kysymys on, miten saamme työvoimantarpeen ja tarjonnan kohtaamaan paremmin?
Vastaako koulutuspolut tämän päivän tarpeita ja pitäisikö tietyillä aloilla nostaa
opiskelun aloituspaikkoja reilusti? Pitäisikö nuorten päästä aikaisemmin
opiskelemaan, ennen useita välivuosia?

Omat näkemykset ovat:

1. Koulutuspaikkoja pitää lisätä mahdollisimman pikaisesti ja mahdollistaa nuorten
sijoittumisen työelämään nykyistä aikaisemmin. Koulutuspaikkojen lisäys pitää
keskittää aloille, joilla on pulaa työntekijöistä.
2. Kansainvälistä rekrytointia pitää vauhdittaa. Työperäistä maahanmuuttoa pitää
lisätä ja haastavat kohdat uudistaa. Yksi tärkeä uudistus on, mitä ammattiryhmiä
voidaan rekrytoida ulkomailta. Tällä hetkellä työttömyys tietyillä aloilla vaikuttaa
yrityksen mahdollisuuteen saada ulkomailta työntekijöitä. Tämä koskee mm.
rakennusalaa, jossa työttömyyskortistossa on kyllä rakennusmiehiä, mutta heidän
työkuntonsa ei aina riitä nykyisiin työn vaatimuksiin.
3. Pohditaan työnjakoa eri ammattiryhmien välillä. Ammattitaitoiset ja koulutetut
työntekijät tekevät ne tehtävät, joihin heidän on koulutettu. Pienemmällä
koulutuksella voi tehdä perustehtäviä. Tällainen muutos on mm. hoiva-avustajien
palkkaaminen hoitamaan perusasioista sekä lähihoitajat ja sairaanhoitaja voivat
tehdä työtehtäviä, joihin he ovat saaneet koulutuksen.
4. Kouluttautumismahdollisuuksilla on merkitys aikuisillekin. Täydennys-, muunto- ja
oppisopimuskoulutusten suurempi merkitys keinovalikoimissa, kun mietitään,
miten saadaan ihmiset takaisin työmarkkinoille. Mahdollistetaan aikuisille matalla
kynnyksellä saada lisäkoulusta ja siten saada muutettua omaa mahdollisuutta
vaihtaa alaa.
5. Räätälöidään koulutusmahdollisuuksia yksittäisen yrityksen tarpeiseen. Mahdollistetaan
yritykselle osaajien hankkiminen mm. kumppanisopimuksella.
6. Aina pitää olla taloudellista ottaa työtä vastaan. Osa-aikaisesta työstä ei pidä
rokottaa niin, ettei kannattaisi ottaa työtä vastaan. Parempi olla töissä edes osa-
aikaisesti kuin ei ollenkaan. Mielestäni, jos työn tekeminen ei kiinnosta, täytyy
pohtia, mitä tukia kotona olemisella saa. Työn vastaanottaminen ja tekeminen pitää
olla nykyistä kannattavampaa tai kannustavampaa.