Katkaistaan lasten, nuorten ja perheiden pahoinvoinnin kierre.

Ehkäisevää toimintaa tarvitaan hyvän sään aikaan. Kun riskipilvet alkavat
nousta taivaalle, tarvitaan varhaista toimintaa. Kun ongelmamyrskyt jo
jylläävät, tarvitaan hoitoa ja kuntoutusta.

Perheiden elämässä saattaa olla vastoinkäymisiä kuten, taloudelliset ja sosiaaliset haasteet,
ero, työttömyys, mielenterveyden tai muun terveyden haasteita. Lapset reagoivat
perheiden ja vanhempien paineisiin eri tavoin. Tällaisia voivat olla mielenterveysongelmat,
itsetuhoisuus, syömishäiriöt, päihteiden käyttö, yksinäisyys ja koulukiusaaminen, some – ja
peliriippuvaisuus sekä poissaolot koulusta.
Yhteiskunnan kustannukset nousevat, jos perheiden haasteet ehtivät kulminoitua.
Ratkaisuja pitää etsiä yhteiskunnan eri osa-alueilta tukien vanhempia ja lapsia.
Lopputuloksen kannalta on tärkeää tunnistaa ongelmien todelliset syyt ja puuttua niihin
ajoissa.

1. Lasten hyvinvointiin vaikuttavat perheen sujuva arki, riittävät resurssit ja
ammattitaitoinen henkilökunta neuvolassa, varhaiskasvatuksessa sekä
koulutuspalveluissa.
2. Puututaan varhain matalalla kynnyksellä lasten ja nuorten sekä perheiden
haasteisiin. Vaikuttavinta on lasten, nuorten sekä perheiden ennakoiva tukeminen
arjessa ja omassa ympäristössä, jossa lapset ja nuoret elävät.
3. Mielenterveyspalvelut toimiviksi – terapiatakuu täytäntöön. Henkilöstöpulan
vuoksi tarvitaan rohkeaa palveluiden uudistamista, kuten avohoidon kehittämistä ja
nopeaa konsultoivaa otetta. Lasten ja nuorten mielenterveyden kehittäminen on
tärkeimpiä haasteita ja tähän tarvitaan erityistä paneutumista.
4. Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon on toimittava siten, että lasten, nuorten ja
perheiden riskitekijät saadaan kartoitettua ja pystytään arvioimaan aikaisessa
vaiheessa tuki perheille. Neuvolasta tai kouluterveydenhuollosta ei voi säästää. Jos
henkilökuntaa ei ole riittävästi, niin tätä ei voida supistaa vaan henkilökunta
siirretään muista tehtävistä tähän arvokkaaseen työhön.
5. Jokainen haluaa kuulua joukkoon. Osa lapsista ja nuorista tarvitsee tukea
sosiaalisissa suhteissa. Aikuiset pystyvät tukemaan heitä rakentamalla kaverisuhteita
ja turvallisia ryhmiä niin päiväkodissa, koulussa kuin harrastuksissakin. Iltapäivällä
kouluissa erilaiset kerhot tukevat ryhmäytymistä ja ehkäisevät yksinäisyyttä.
Kiusaamista ei voi hyväksyä ja siihen pitää aina puuttua.