Sosiaali- ja terveyspalvelut

Valtuustoaloite ikääntyneiden toimintakyvyn systemaattisesta seurannasta, § 20

https://keuh.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus/Kokous_2412023/Valtuustoaloite_ikaantyneiden_toimintaky(1997)

Keusoten palveluverkkosuunnitelman ja tuottavuusohjelman vaikutukset

https://www.kokoomusnurmijarvi.fi/blogi/virpi-raty-keusoten-palveluverkkosu/

Kotisairaalan tarve ja toimivuus: Kotisairaala toimi viimeisen henkäykseen ja hieman sen jälkeenkin

https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paakirjoitus-mielipide/4801044

Kannanotto: Keski-Uudenmaan kunnat vaativat sote-uudistuksen rahoitusmallin muuttamista

https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paakirjoitus-mielipide/3128782

Keusoten Oy Apotiin Ab osakkaaksi liittymiseen liittynyt artikkeli

https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paikalliset/1503809https://www.kokoomusnurmijarvi.fi/blogi/mielipide-keusoten-oy-apotiin-ab-os/

Ponsi valtuustossa

Kunnan tärkeitä kumppaneita ovat alueella toimivat erilaiset järjestöt ja yhteisöt. Heidän panoksellaan saadaan aikaan paljon hyvinvointia ja välittämistä sekä konkreettista apua asukkaille.

Kunnalla ei kuitenkaan ole tavoitteellisia avustusperiaatteita, jolla yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa ylläpidetään ja kehitetään.

Maakunta - ja sote-uudistukset toteutuessaan muuttavat myös yhteistyön raja-ja yhdyspintoja mm. järjestöjen avustaminen jäänee kokonaisuudessaan kuntien tehtäväksi kaikkien ikäryhmien liikunnan, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta. Avustuspolitiikan ja kriteereiden pohtiminen olisi tästäkin syytä tärkeää ja ajankohtaista.

Valtuusto esittääkin, että vuoden 2018 alussa uudistetaan avustusperiaatteista ennen lisämäärärahojen jakamista yhteistyössä eri toimialojen, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Näiden periaatteiden perusteella voidaan linjata kunnan avustuspolitiikan ja -kriteerien keskeiset tavoitteet ja sisältö.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram