Talous

1/2021 osa Nuuka puheesta valtuustossa

Kunnanhallituksen päätöksistä voidaan olla montaa mieltä. Toiset ovat sitä mieltä, että olisi pitänyt ottaa tiukempi linja ja toiset tulevat esittämään NUUKA- listalta lisää säästöjä pois. Kaikki palvelut ovat jollekin kohderyhmälle tärkeitä, mutta tänään pitää pystyä tekemään ikäviä ja tiukkoja päätöksiä koko kunnan elinvoimaisuuden näkökulmasta. Jostain meidän on saatava säästöt aikaan tai pitää lisätä tuloja.

Vastuullinen talous ei ole sitä, että nostetaan veroja, aina kun tarvitaan lisää rahaa palveluihin. Verojen korottamista pitää miettiä tarkasti, ettei taas parin vuoden päästä olla tilanteessa, että rahat eivät riitä ja korotetaan taas veroja. Kunnanhallitus päätti, että veroista päätetään vasta marraskuussa, koska se on talousarvioin näkökulmasta oikea aika päättää veroista seuraaville vuosille. 

 Mielestäni Vastuullinen talous on sitä, että palvelut tuotetaan tehokkaasti ja uskalletaan tuottaa erilailla kuntalaisten tarvitsemia palveluita.   Vastuullinen talous tarkoittaa kunnallistekniikan investointeja kohteisiin, joista saamme mahdollisimman pikaisesti sijoitetut rahat takaisin kiertoon. Vastuullinen talous tarkoittaa sitä, että Nurmijärvellä on kaavoitettuja ja myyntikuntoisia asuntotontteja tarjolla. Tärkeää on saada uusia kuntalaisia jakamaan investointikuluja.  Vastuullinen talous tarkoittaa myös sitä, että Nurmijärvellä mahdollistetaan yritysten tuleminen kuntaa sekä olemassa olevien yritysten laajentuminen.  Nurmijärven kunnan NUUKA-ohjelma, investointi suunnitelma ja strategiset linjaukset pohjautuvat juuri edellä kuvaamiin vastuullisiin valintoihin ja Nurmijärven elinvoimaisuuden kehittämiseen. Tästä on hyvä Nurmijärven kehittämistä.

Kun hoidamme vastuullisesti taloutta, niin Nurmijärven kunta pystyy tarjoamaan kuntalaisten tarvitsemia palveluita myös tulevaisuudessa.

11/2020 osa puheesta valtuustossa

Nuukan päivittämisen seminaarin yhteydessä esitettiin, että talouden sopeuttaminen ei ole vain palveluista luopumista tai karsimista vaan voi olla avain toimintojen kehittämiseen. Tärkeää on miettiä erilaisia tapoja palveluiden tuottamiseen sekä tehdä rakenteellisia uudistuksia. Näistä voimme saada todellisia säästöjä pitkällä juoksulla ja tästä syystä päivitämme Nuuka-ohjelmaa sekä palveluverkkoa joulukuussa.  Onneksi Nurmijärven kunnalla ei ole vain yhtä mahdollisuutta selviytyä taloudellisista haasteista vaan meillä on laaja paletti käytössä ja voimme isolla siveltimellä ratkaista haasteita. Voimme hyödyntää laajasti säätöpotentiaaleja eikä tarvitse valita kaikkein näivettävimpiä vaihtoehtoja kuten monilla kunnilla on edessä. Meidän tulee Nurmijärvellä hyödyntää vahvuuksiamme ja tehdä vaikeita ja tiukkojakin päätöksiä vielä tämän vuoden aikana, että pystymme takaamaan hyvät palvelut kuntalaisille myös tulevaisuudessa.

Nyt on tärkeää, että teemme yhteistyössä tänään ja joulukuussa kauaskantoisia päätöksiä palveluiden ylläpitämiseksi ja kunnan elinvoimaisuuden takaamiseksi. Meidän kaikkien tehtävänä on pitää Nurmijärven kunta jatkossakin haluttuna ja himottuna paikkana asua ja yrittää sekä käydä töissä.

4/2020 osa puheesta NUUKA:n toimenpidesuunnitelmasta valmisteluseminaarissa

Uskon, että meillä kaikilla on tieto tämän hetkisestä taloustilanteesta niin Suomessa, kunnissa kuin meillä täällä Nurmijärvelläkin kiitos siitä kuuluu taloustiimille. Kaikki me tiedämme syynkin yhtäkkiseen, heikentyneeseen  taloudelliseen tilanteen, jopa romahtamiseen. Alkuvuosi näytti hyvältä ennen kuin kaikki muuttui maaliskuussa eikä ole tietoa, koska tämä uusi normaali palaa vanhaan, vai palataako koskaan. 

Tänään tilaisuuden tavoitteena on suunnitella yhdessä toimenpiteitä kunnan talouden tervehdyttämiseksi eli miettiä NUUKA 2:sta. Meillä kaikilla on kirkkaasti mielessä, mitä varten me luottamushenkilöt joudumme tekemään joskus vaikeitakin päätöksiä: Nurmijärven kunnan pitää pystyä takaamaan kaikille kuntalaisille tasokkaat palvelut. Ainakin lakisääteiset, mutta toivottavasti myös muista palveluita. Tästä syystä tänään seminaarissa käymme läpi vielä talouden tilannekuvaa sekä suunniteltuja sopeuttamistoimia jo aikaisemmin tulleiden lisäksi.  Tämän jälkeen luottamushenkilöt  mietimme, mitä muita tapoja on toteuttaa palveluita kuin nykyinen? Onko meillä palveluita, josta me voisimme luopua tai pitäisikö jotain vahvistaa, että saisimme säästöjä toisesta paikasta? Voisimme tuottaa jotkut palvelut toisella tavalla, ettei tarvitsisi lopettaa tai supistaa toimintaa? Pitäisikö meidän saada myyntiin yritys ja asuntotontteja joustavammin pystyäksemme vastaamaan markkinoiden kysyntään? Kuinka nopeasti pystymme pääsemään eroon kiinteistöistä, joita emme tarvitse vaan tuottavat kuluja? VAi  onko ainoa tie nostaa veroja joka vuosi? Onneksi Nurmijärvi on kunta, jolla on vielä mahdollisuuksia miettiä eri toimintatapoja ja meille tullaan sekä asumaan että perustamaan, laajentamaan tai siirtämään   yrityksiä.  Kysymys kuuluukin pystymmekö vastaamaan kysyntään ja saamaan lisää veroeuroja kuntaan?

Nurmijärvi ei ole ollut näin huonossa taloudellisessa tilanteessa. Poikkeukselliset olosuhteet vaativat poikkeuksellista päätöksentekoa.    Meillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa tilanteeseen. Meidän pitää sopeuttaa toimintaa ja kehitellä erilaisia tapoja tuottaa palveluita kuntalaisille. Meidän pitää pyrkiä kasvualueilla lisäämään tonttitarjontaa, uusiin alueisiin vapauttaa resurssia, että saadaan kasvukäyrät nousuun.  Positiivinen väestön kasvu vaatii rahaa.

Meidän tulee Nurmijärvellä tehdä politiikkaa, joka mahdollistaa kuntamme kehittämistä omista vahvuuksistamme käsin. Meidän pitää ottaa paikalliset toimijat aktiivisesti mukaan kehittämään alueen elinvoimaa. Nyt juuri on aika esittää rohkeita ja vastuullisia esityksiä.

Nyt on tärkeää, että teemme yhteistyössä tänään ja joulukuussa kauaskantoisia päätöksiä palveluiden ylläpitämiseksi ja kunnan elinvoimaisuuden takaamiseksi. Meidän kaikkien tehtävänä on pitää Nurmijärven kunta jatkossakin haluttuna ja himottuna paikkana asua ja yrittää sekä käydä töissä.

6/2018 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite

Kunnan taloushallinnon prosessien ja järjestelmien kokonaisvaltaista selvittämistä.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram