Erityisopettaja eduskuntaan

3 lapsen äiti

Olen kolmen lapsen äiti (30 v, 27 v. ja 24 v.). Olen käynyt omat taisteluni äitinä lasten koulutien aikana sekä tukenut ja seurannut heidän kouluttautumistaan. Elämä lasten kanssa toi paljon osaamista ja näkemystä erilaisista tavoista hoitaa asioita varhaiskasvatuksesta yliopistokoulutukseen.

Kasvatustieteen maisteri

Olen valmistunut kasvatustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2019 pääaineena erityispedagogiikka ja sivuaineena esi- ja alkuopetus. Minulla on siis hyvä käsitys nykyisestä yliopisto-opiskelusta. Valmistumisen jälkeen olen hankkinut itselleni mahdollisimman paljon lisäkoulutusta erityisopetukseen liittyen. 

Konsultoiva erityisopettaja

Olen ollut 3,5 vuotta konsultoiva erityisopettaja Nurmijärvellä.Työskennellessäni eri kouluissa ja luokissa olen saanut hyvän käsityksen sekä opetukseen liittyvistä haasteista että toimivista ja hyvistä asioista kouluissamme. Työssäni olen pohtinut paljon miten asiat voitaisiin hoitaa entistä sujuvammin ja ihmisläheisemmin ja mikä olisi paras tapa saada oppilaille ja opettajille sitä tukea, mitä he arjessa tarvitsevat.

Varhaiskasvatuksen opettaja esiopetuksessa

Olin varhaiskasvatuksen opettajana 5 vuotta esiopetuksessa suurten muutosten keskellä. Nurmijärvellä toteutettiin uuden opetussuunnitelman lanseeraus ja otettiin käyttöön uudet oppimiskokonaisuudet. Uudistusten myötä mm. toiminnallinen oppiminen otettiin järjestelmällisesti käyttöön. Esiopetuksessa hyödynnettiin ilmaisun monia muotoja, käytettiin testejä eskarilaisten taitojen kartoittamiseen sekä yksilöllisen tuen kohdentamiseen,  hyödynnettiin positiivista pedagogiikka ja ja järjestettiin tuokioita tunteiden säätelyn tueksi. Kun kaikille yhteinen esiopetus alkoi, niin Nurmijärvellä esiopetus keskitettiin omiin ryhmiin ja tiettyihin päiväkoteihin. Viimeisen vuoden oli mukana Vahvemman tuen ryhmän  suunnittelussa ja vuoden mukana projektissa käytännön työssä.

Varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja

Lastentarhanopettajana olin vuoden pienten ryhmässä sekä vuoden sisarusryhmässä, kahdessa eri päiväkodissa. 

Lastenhoitajana olin ruotsinkielisessä päiväkodissa yli kaksi vuotta ja yhden vuoden suomenkielisessä päiväkodissa pienten ryhmässä.

Mielestäni minulla on hyvä käsitys varhaiskasvatuksen tilasta tällä hetkellä, missä on haasteita ja mitä asioista olisi hyvä kehittää.

Pohdin paljon 5-vuotiaiden esiopetusta. Kaksivuotinen esiopetus tulee päätöksentekoon seuraavalla hallituskaudella. Itse lisäisin 5-vuotiaiden opetussuunnitelmaan tunne-ja vuorovaikutustaidot. Mielestäni 5-vuotiaiden on tärkeä harjoitella tunteiden ilmaisua sekä hallintaa sekä sosiaalisia taitoja hyvissä ajoin ennen koulun alkua. 

Kokoomuksen sivistyksen vaikuttajaryhmä

Olen ollut aktiivisena jäsenenä Kokoomuksen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vaikuttajaryhmässä. Olen ollut tekemässä lausuntoa ja ehdotuksia puoluekokoukselle sekä Kokoomuksen poliittisia linjauksia opetuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Tällä hetkellä toimin aktiivisesti Uudellamaalla Kokoomuksen sivistysagenttina.

Haikalan ja Mäntysalon vanhempainyhdistys

Olin perustamassa Haikalan ja Mäntysalon koulujen vanhempainyhdistystä ja toiminut sen puheenjohtajana 2008–2013.

Erityisluokanopettaja ja opettaja

Olen ollut luokanopettajana kolmessa eri kunnassa. Yhdessä luokassa olin resurssiopettajana ja sain hyvän käsityksen yhteisopettajuuden hyvistä puolista ja mahdollisuuksista.

Olin vuoden erityisluokanopettajana luokassa, jossa oppilailla on tunne-elämän ja käyttäytymisen haasteita. Tämä vuosi oli oman oppimiseni kannalta yksi tärkeimmistä. Muistelen edelleen oppilaitani lämmöllä.

Lasten harrastukset

Nurmijärvi Seven Ringettes eli Seiskojen hallituksen jäsenenä pari vuotta. Toimin myös tyttäreni ringette joukkueen huoltajana 6-7 vuoden ajan.

Aktiivisesti tukemassa vanhimman lapsen teatteriharrastusta sekä tanhuamista ja nuorimman lapseni jalkapallojoukkueen aktiivinen tukija.

Politiikkona

Koulut – Virpi Räty

Varhaiskasvatus– Virpi Räty

Koululautakunnassa

Olin koululautakunnassa jäsenenä 2001–2004 ja koululautakunnan varapuheenjohtajana 2005–2007

Muuta

Olen ollut partioimassa mm. koulun päättäjäisten aikaan Nurmijärven nuorisotoimen ja Lions Leojen kanssa.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram